64c5d366932127
Scroll

QBOOTH – celým názvom QUIET BOOTH – sú „telefónne búdky“ určené do zdieľaných pracovných priestorov, ako sú open space kancelárie a co-workingy. QBOOTH prináša komfort súkromia a možnosť lepšej koncentrácie bez rušivých vplyvov prostredia zdieľanej kancelárie. Príprava webstránky bola odpoveďou na klientovu potrebu oficiálnej online prezentácie produktu. Tvorbe webstránky predchádzal aj redizajn vizuálnej identity.

Case study intro display

Zadanie a koncept

Podľa klientovho zadania bolo hlavným účelom webstránky jednoducho a jasne predstaviť výhody produktu, a zároveň dať potenciálnym zákazníkom možnosť rýchleho kontaktovania spoločnosti.

Tomuto cieľu sme podmanili celú štruktúru webstránky. Obsah sme rozdelili na päť častí, pričom každá prezentuje kľúčový aspekt produktu. Jednotlivé benefity sme sa rozhodli odkomunikovať primárne vizuálne, minimalistickou formou s dôrazom na interakciu s užívateľom. Tým sme odľahčili webstránku od zbytočne dlhých textov a zvýšili atraktivitu obsahu. Obsahové celky sme prepojili plynulými animáciami. Pri scrollovani webstránky tak užívateľ postupne objavuje jednotlivé, unikátne zvizualizované 2D a 3D animácie.

Animácie

Pre prezentáciu hlavných výhod produktu, sme zvolili kombináciu 3D animácie a 2D vektorovej animácie. 3D grafika je animovaná prostredníctvom scrollovania a použitia tzv. JPG spritu, pričom 2D animácie využívajú prevažne Lottie renderovanie.

3D GIF
Soundproofing
Natural Light
Ventilation System
Easy Moving
responsive mobile
desktop homepage
homepage
casestudy_14
casestudy_15
casestudy_14
Awards