upload-4e1ef82f-8991-4027-939b-7c9eca2494b9
Scroll

VAT Group je švajčiarska spoločnosť a popredný svetový vývojár a dodávateľ "high-vacuum" riešení pre spoločnosti a organizácie ako NASA, CERN, Samsung, Intel a mnohí ďalší. Ich špičkové riešenia pomáhajú rozvíjať a modernizovať mnohé oblasti, ktoré majú priamy vplyv na náš každodenný život. Počnúc vedeckým výskumom, cez medicínske a farmaceutické aplikácie až po mobilné čipy, solárne panely či batérie a nové objavy vo vesmíre. 

VAT Homepage
gap

Priebeh projektu

Našou úlohou bolo pre klienta navrhnúť a vyvinúť globálnu webovú prezentáciu. Prvým krokom bola dôkladná analýza pôvodného webu, katalógu produktov a prieskum konkurencie. VAT Group má vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam obrovskú databázu štandardných produktov, ako aj riešení vyvíjaných na mieru. Aby sme navrhli skutočne inteligentné a efektívne webové riešenie, museli sme zanalyzovať a spracovať množstvo tabuliek, databáz a katalógov produktov. Výsledkom analýz bola štruktúra webových stránok a ich prepojení, ktoré boli priebežne diskutované s klientom a iterované. Analýzy a štruktúra webstránkok vytvorili silný základ pre rozsiahly dizajn a pokročilý vývoj systémov na pozadí.

Vývoj robustného CMS systému

Požiadavky na vývoj a správu globálnej prezentácie organizácie VAT neboli štandardné a tomu sme museli prispôsobiť aj naše postupy a technológie. Systém sme síce vytvorili v našom štandardnom frameworkovom riešení a CMS, ale museli sme ho výrazne upraviť a rozšíriť o nové funkcionality. Systém mal podporovať možnosť viacúrovňových účtov, ktorý umožní rôznym oddeleniam VAT Group (personálne oddelenie, redaktori obsahu alebo produktoví manažéri) prístup len k pre nich relevantným informáciám. Pridali sme možnosť vytvárať navigáciu pre jednotlivé domény alebo pripraviť technické tabuľky poloautomatizovaným spôsobom na základe parametrov produktu, ktoré sa tiež použili na filtrovanie produktov na webstránke. CMS obsahuje aj tagovací systém, ktorý určuje logiku zobrazovania relevantných noviniek, prípadových štúdií alebo produktov na určitých podstránkach. Keďže klient potreboval v krátkom čase vytvoriť veľké množstvo obsahových podstránok, vytvorili sme funkcionalitu tzv. page-buildera. Agregácia požiadaviek z webstránok je v systéme rozdelená do niekoľkých sekcií a informácie o novom dopyte sa posielajú na automaticky vybrané e-mailové adresy pridružených obchodných spoločností zastupujúcich VAT v regióne, ktoré zákazník vyplnil vo formulári.

Dlhodobá podpora

Hoci sme dokončili pôvodný rozsah webových stránok, stále prichádzajú nové nápady na funcionalty. Keďže návštevnosť webstránky presahuje 24 000 návštev mesačne, je potrebné neustále analyzovať a vylepšovať  použitelnosť webstránky, aby bola použitelnejšou a prístupnejšou online prezentáciou a efektívnym nástrojom na komunikáciu so zákazníkmi VAT Group. S klientom sme v každodennom kontakte a v pravidelných intervaloch pridávame na webstránku nové funkcionality.

VAT homepage ipad
VAT product pages
img

"Welded bellows" konfigurátory

Po vákuových ventiloch (vacuum valves) sú zvárané vlnovce (welded bellows) druhou najväčšou časťou produktového portfólia skupiny VAT Group. Klient sa tentokrát chcel zamerať na rýchle dodanie niektorých štandardizovaných riešení welded bellows. Vďaka Quick Spec Bellows konfigurátoru si zákazník môže rýchlo a jednoducho vybrať prostredie, v ktorom má produkt fungovať, materiál alebo koncovky vlnovca tak, aby výsledný produkt presne zodpovedal jeho potrebám. Po výbere správnej konfigurácie systém vypočíta ďalšie technické údaje o výrobku, ako je jeho celková dĺžka v stiahnutom a roztiahnutom stave. Počas celého procesu konfigurácie je k dispozícii statický bočný panel, ktorý v skicovom nákrese znázorňuje parameter, ktorý si používateľ momentálne vyberá. V základnom CMS sme pripravili agregáciu dopytov a úpravu vybraného obsahu.

VAT QSB SBS

Po úspechu webu Quick Spec Bellows sme začali pripravovať stránku Bellows Configurator, ktorá otvorila možnosti pre viac konfigurácií a komplexnejšie produkty. Pôvodne jednoduchší konfiguračný formulár bol obohatený o nové premenné a pribudli možnosti nahrávania vlastných nákresov a špecifikácií, ktoré sa následne spolu s konfiguráciou produktu odošlú do VAT Group. Po vyplnení údajov sa vygeneruje prehľadná technická špecifikácia pre danú konfiguráciu, ktorú je možné stiahnuť alebo vytlačiť.

Celá case study už čoskoro ...