thumb

V dnešnej digitálnej dobe je nevyhnutnosťou mať silnú online prezentáciu. Správne navrhnutá webová stránka môže byť silným nástrojom k získavaniu potenciálnych zákazníkov a zvyšovaní ziskov. Nie je však webstránka ako webstránka – aby firmy skutočne vynikli od konkurencie a poskytovali výnimočný užívateľský zážitok, mali by investovať do webových stránok na mieru. Webstránka na mieru je taká, ktorá je doslova “šitá na mieru”, aby spĺňala špecifické požiadavky značky a aby poskytovala úplnú kontrolu nad dizajnom, funkciami a užívateľskou skúsenosťou (UX) z prehliadania. Chcete, aby stredom vašej stránky lietal jednorožec a ťahal za sebou dúhu? Alebo potrebujete mať na webe hypotekárnu kalkulačku? Takéto, a podobné dôvody stoja za rozhodnutím vybudovania webu na mieru.

Webová stránka na mieru je vytvorená pre vašu firmu či značku od základov, s ohľadom na vaše špecifické strategické a obchodné ciele, s ohľadom na doterajšiu vizuálnu komunikáciu alebo na špecifické funkcie.Pri vytváraní webovej stránky na mieru máte prakticky neobmedzené možnosti – všetko, čo je technicky uskutočniteľné, je možné vyrobiť, či už ide o jej dizajn alebo funkcionalitu. Pokúsiť sa vytvoriť webstránku na mieru svojpomocne je však veľmi náročné. Je preto na mieste nájsť si digitálnu agentúru, ktorá sa týmito službami zaoberá, a s tvorbou webstránky vám pomôže. Takáto agentúra vám pomôže zorientovať sa v digitálnom svete, bude vás sprevádzať celým procesom tvorby webu a jednotlivé kroky bude s vami konzultovať, tak, aby ste mali webstránku pod kontrolou. Pripravte sa však na zvýšenú prvotnú investíciu a fakt, že jej vývoj trvá dlhšie ako napríklad pri tvorbe webstránky zo šablóny. Vždy si však treba položiť otázku, či sa táto prvotná zvýšená investícia do webstránky v priebehu času vráti, a teda či si na seba “dokáže zarobiť”. Nie všetky typy podnikania ju potrebujú a naopak, iným môže veľmi pomôcť, a investícia do nej sa dokáže rýchlo vrátiť.

Webová stránka na mieru je vytvorená pre vašu firmu či značku od základov, s ohľadom na vaše špecifické strategické a obchodné ciele, s ohľadom na doterajšiu vizuálnu komunikáciu alebo na špecifické funkcie.

Hlavné výhody webu na mieru:

 • Originalita dizajnu webu: Tým, že bude váš web vizuálne prispôsobený vašej značke a unikátnym kreatívnym nápadom, môže medzi ostatnými vyniknúť. S unikátnym dizajnom vášho webu budete mať konkurenčnou výhodou pred ostatnými.
 • Neobmedzený užívateľský zážitok (tzv. “User Experience” alebo “UX”): Užívateľský zážitok na webovej stránke vytvorenej na mieru môže byť úplne odlišný oproti webovým stránkam postavenými na šablóne alebo “site-builderi”. Individuálne navrhnuté stránky umožňujú presne definovať štruktúrovanie navigácie, rozmiestnenie prvkov a ich dizajn. To všetko vplýva na to, ako sa ľudom s vašou webstránkou pracuje, ako ich viete nasmerovať z bodu A do bodu B (napríklad k nákupu, napísaniu správy, alebo inej konverzii), a v neposlednom rade aj to, aký pocit majú z používania vášho webu.
 • Syngergia s identitou a stratégiou vašej značky: Vďaka individuálnemu prístupu môže byť váš web plne v súlade s komunikáciou vašej značky či firmy, a to nielen po vizuálnej stránke. 
 • Funkcionalita akú potrebujete: Pokiaľ nie ste obmedzovaný platformou alebo šablónou, môžete mať na vašom webe prakticky čokoľvek.
 • Zákaznícky servis: Profesionálna digitálna agentúra vám dodá nielen celé webové riešenie, ale môže vám poskytovať aj starostlivosť. Ta býva buď pravidelná alebo dohodnutá podľa potreby a môže vám pomôcť v prípade technických problémov, či návrhu lepších a efektívnejších riešení pre vašu webstránku.

Ukážka webstránky na mieru
Ukážka jednoduchej webstránky na mieru od nášho štúdia

Ukážka pôvodnej webstránky na šablóne
Ukážka totožnej webtránky na šablónovom riešení pred redizajnom

Ako vzniká webstránka na mieru?

Správny proces tvorby webstránky môže mať významný vplyv jej na úspech alebo cieľa. Tento proces zahŕňa niekoľko kľúčových krokov, vrátane plánovania a publikovania webu do sveta. V nasledujúcich riadkoch vám poskytneme prehľad o tom, čo môžete očakávať počas tvorby vašej webstránky.

 • I. Hĺbková analýza: v tomto kroku je potrebné zistiť čo potrebuje vaša firma či značka, akú ma vaša značka stratégiu a čo potrebujú vaši zákazníci. Tiež je potrebné objasnenie vašich požiadaviek so stranou agentúry, spraviť prieskum trhu a konkurencie a prípadne aj analýzu aktuálneho webu vrátane analytiky.
 • II. Obsahová stratégia: Obsahová stratégia je ďalším kľúčovým prvkom úspešnej webstránky. Kvalitný obsah nie je len otázkou estetiky, ale predovšetkým efektívnej komunikácie s vašou cieľovou skupinou. Pri tvorbe obsahovej stratégie je dôležité zamerať sa na identifikáciu potrieb a záujmov vašich návštevníkov a poskytnúť im hodnotný a relevantný obsah. To zahŕňa nielen textový obsah, ale aj obrázky, videá, infografiky a ďalšie formy obsahu.
 • III. Návrh informačnej architektúry a tvorba špecifikácie: Keď sa spracujú výsledky analýzy a určí sa obsahová stratégia, webové štúdio je schopné prísť s podrobnou špecifikáciou štruktúry, navigácie, dizajnu či funkcionality navrhovanej webovej stránky. Správne navrhnutá informačná architektúra webstránky a detailne spísaná špecifikácia je dôležitým odrazovým mostíkom počas celého trvania projektu budovania webstránky. Je preto dôležité dať si na nich záležať a venovať im dostatočný čas.
 • IV. Tvorba wireframov a prototypov: V tejto fáze treba návrh informačnej architektúry premeniť na wireframy pre jednotlivé podstránky či zobrazenia webstránky. V prípade komplexnejšej webstránky je ideálne jednotlivé wireframy vzájomne prepojiť do formy klikateľného prototypu. Viete si tak potom oveľa ľahšie predstaviť fungovanie webstránky v praxi, dať ju otestovať iným ľudom a prípadne sa vrátiť a urobiť zmeny v štruktúre webstránky. Wireframy sú obsahové nákresy jednotlivých budúcich podstránok či zobrazení a vizuálne reprezentujú typ obsahu, jeho rozsah a potencionálne umiestnenie.
 • V. Dizajn webstránky: V tejto časti procesu sa jednotlivé wireframy použijú ako podkladový materiál, z ktorého vychádza štruktúra, obsah a približné rozvrhnutie. Kreatívnym procesom sa z niečoho technického stáva niečo unikátne, na mieru šité vašej značke, pridá sa farebnos a, písmo značky a samozrejme potrebné nápady na grafické stvárnenie jednotlivých elementov alebo zobrazení. V tomto kroku sa taktiež vymýšlajú interakcie alebo animácie.
 • VI. Vývoj webstránky: Vývoj štandardne delíme na front-end vývoj a back-end vývoj, ale v dnešnej dobe sa tieto dva svety neraz spájajú do jedného kroku. To platí pri štandardnom vývoji webstránky. Pokiaľ sa webstránka vyvíja na tzv. “No-code” platforme ako napr. Framer či Webflow, tak tu hovoríme o no-code vývoji (môžete sa stretnúť aj s výrazom low-code). V praktickom zmysle sa v tomto kroku webstránke vdýchne duch a začne fungovať.
 • VII.Testovanie webstránky: Testovanie webstránky je nevyhnutným zavŕšením celého procesu tvorby webstránky. Dôkladné testovanie zabezpečuje, že vaša webstránka je plne funkčná, bezchybná a poskytuje želaný užívateľský zážitok. Testovanie by malo zahŕňať overenie kompatibility s rôznymi prehliadačmi a zariadeniami, kontrolu funkčnosti všetkých interaktívnych prvkov, ako sú formuláre, odkazy a navigácia, ako aj overenie rýchlosti načítania stránok.
 • VIII. Spustenie webstránky: Po úspešnom dokončení testovania je čas uviesť vašu webstránku do prevádzky. To znamená nahrať všetky súbory na hostingový server či nakonfigurovať doménu. Po spustení je dôležité neustále sledovať výkonnosť webstránky (ako technickú tak aj konverznú), aby ste zabezpečili jej spoľahlivú prevádzku a optimalizovali užívateľský zážitok.

Je pre vás webstránka na mieru vhodná?

Závisí to od viacerých faktorov. Rozhodnutie, či je webová stránka na mieru pre vás tou správnou voľbou, môžu ovplyvniť aj nasledovné body: 

 • Typ podnikania: Nie každý podnik potrebuje mať unikátny web so špecifickou funkcionalitou. Napríklad drobnému lokálnemu podniku stačí, aby ho ľudia vďaka webu hlavne našli. Unikátnosť, rozšírená funkcionalita či “predanie sa” sú preň už menej dôležité. Na druhej strane, aj drobný lokálny podnik môže stavať na unikátnom štýle (nielen) vizuálnej komunikácie a môže sa predávať svojím webom.
 • Výška rozpočtu: Tvorba webstránok na mieru je časovo náročná činnosť, vyžadujúca odborné znalosti a spoluprácu niekoľkých špecialistov. Všetko sa stavia od základu, na čistom plátne, krok po kroku, ako sme písali vyššie. Keď sa toto všetko spočíta a vynásobí mzdami ľudí, ktorí sa na vývoji podielali výsledok je jasný. Cena takejto webstránky býva väčšinou vo výške niekoľkých tisícok až po desatky tisíc eur. Rozdiel spočíva v tom, ktorá agentúra dá do vývoja webstránky viac úsilia a ktorá menej, ale aj veľkosť vašej firmy.
 • Dostupný čas na tvorbu webstránky: Čas je takisto dalším kľúčovým faktorom, ktorý vplýva na správne rozhodnutie. Vývoj aj tej najjednoduchšej webstránky na mieru zvyčajne vyžaduje viac ako 1,5 až 2 mesiace. S pribúdajúcimi požiadavkami či pridanými funkciami sa tento čas samozrejme predlžuje. Pri zložitejších webstránkach alebo internetových obchodoch môže proces trvať aj niekoľko mesiacov. Je preto dobré naplánovať si vývoj webstránky vopred a ideálne počítať aj s určitou časovou rezervou. 
 • Marketingová a obchodná stratégia: Každá značka má svoju unikátnu firemnú vizuálnu identitu a obchodnú či marketingovú stratégiu. Rovnako ako aj ostatné prezentačné materiály značky, tak aj webstránka by mala reflektovať komunikáciu takejto značky. Do akej miery to musí byť unikátnym a na mieru šitým spôsobom záleží práve od vašej stratégie. Ak si značka dáva záležať na unikátnosti, potrebuje špeciálnu funkcionalitu, chce cieliť na konkrétne akcie alebo len jednoducho chce užívateľom uľahčiť či obzvláštniť zážitok z používania webstránky, potom je tvorba webu na mieru viac ako idealnym riešením.

V našom digitálnom štúdiu staviame na unikátnosti a veľkoleposti našich projektov a radi návštevníkom webstránok od nás uľahčujeme cestu k cieľu a spríjemňujeme im ich užívateľský pôžitok. Tvorba originálnych webstránok na mieru je teda našou špecialitou a jasnou voľbou pre našich klientov. Šablónové webstránky či weby vyskladané “drag & drop” editorom (napr. Wix) nevyrábame, pretože to nie je v súlade s našimi základnými zásadami. Nehovoríme však, že aj takéto šablónové riešenia nemajú zmysel. Aj preto produkujeme prémiové šablóny webstránok. Nie všetci sa totiž potrebujú prezentovať unikátne či veľkolepo. Pokiaľ ste malá začínajúca firma s obmedzeným alebo žiadnym rozpočtom, pokiaľ nevyžadujete špecifickú funkcionalitu, alebo pokiaľ potrebujete webstránku do hodín či dní, tak šablónové riešenie môže byť odpoveďou práve pre vás. Ak ste si odpovedali na vyššie spomenuté štyri body, myslíme si, že už máte odpoveď aj na to, či potrebujete web na mieru.

Art4web je digitálna agentúra, so špecializáciou na tvorbu webstránok na mieru, dizajn digitálnych produktov a premyslený dizajn značiek.