framer close-up

Výraz „no-code“ sa začal používať iba nedávno, avšak táto metóda vývoja sa vďaka svojej intuitívnosti a flexibilite rýchlo dostáva do popredia. S týmto výrazom sa najčastejšie stretávame pri webstránkach, ale táto metóda si sústavne nachádza nové a nové možnosti aj v iných odvetviach. Môže sa teda týkať aj vývoja aplikácií, softvéru alebo inej funkcionality. V tomto článku sa však budeme venovať najmä využitiu no-code metódy pri tvorbe webových stránok.

No-code vývoj oddeľuje programovacie jazyky a syntax od procesu tvorby a umožňuje tak vytvárať softvér či webstránky prostredníctvom jednoduchého a intuitívneho grafického používateľského rozhrania. Namiesto tradičného programovania založeného na písaní kódu je človek schopný veľmi rýchlo doslova „vyskladať“ to, čo potrebuje. Umožňuje tak jednotlivcom s malými alebo žiadnymi technickými znalosťami vytvárať a publikovať nielen webstránky.

Ako funguje no-code platforma?

No-code je v istom zmysle nesprávne pomenovanie, keďže naznačuje, že nie je potrebné kódovanie. V skutočnosti sa za ním však skrýva veľa kódovania. Tento kód je pre bežného používateľa ale skrytý. No-code platforma sa sama postará o to, aby bol váš kód správne zapísaný a mal správnu štruktúru a syntax, zatiaľ čo vy sa vo vizuálnom editore môžete zamerať iba na tvorbu obsahu, dizajnu a funkcionality, ktorú potrebujete. Tieto platformy sú navrhnuté tak, aby užívateľovi (takzvanému “ne-programátorovi”) umožnili čo najjednoduchšie pridávať elementy, nastavovať ich atribúty, logiku či funkcionalitu. A to všetko vizuálnou formou, vďaka čomu výsledok vidíte okamžite.

No-code platformy sú spravidla založené na členskom systéme, a teda zvyčajne v nich máte vytvorené svoje konto, v ktorom sú uložené vaše projekty. Niektoré platformy sú zdarma, iné vyžadujú drobný mesačný poplatok, ktorého výška závisí od rozsahu používania danej platformy. Medzi najznámejšie no-code platformy na tvorbu webstránok patria najmä Framer, Webflow, Shopify, Squarespace, či Wix. Okrem nich môžete prísť do styku aj s ďalšími platformami, ktoré primárne neslúžia na tvorbu webu, ale v niektorých prípadoch je možné ich vzájomne integrovať. Medzi takéto platformy patria napríklad Zapier, Airtable či iné.

Ukážka editácie webstránky v platforme Webflow
Ukážka editácie webstránky v platforme Webflow

Čo je to “low-code” vývoj?

Podobný výraz ako “no-code” je aj „low-code“, čo je metóda vývoja, ktorá využíva menej abstrakcie a predpokladá, že ju obsluhuje človek so základnými znalosťami písania kódu. Low-code vývoj teda vyžaduje určité zručnosti v oblasti kódovania, ale aj tak predstavuje obrovský posun v jednoduchosti ovládania oproti tradičnému vývoju. Vďaka low-code programovaniu je možné rýchlejšie vytvárať a upravovať aplikácie, čo umožňuje rýchlejšie implementovanie nových procesov a funkcií v porovnaní s tradičným písaním kódu. Niektoré z najpopulárnejších “low-code” platforiem sú napríklad Appian, Salesforce Lightning alebo Google App Maker.

Aký je rozdiel medzi "no-code" a "low-code"?

V prvom rade je to funkčnosť a jednoduchosť používania. Niektoré no-code platformy nevyžadujú absolútne žiadne znalosti kódovania, alebo prinajmenšom vyžadujú iba základné znalosti o dizajne a funkčnosti aplikácií. Tie low-code navyše umožňujú ne-programátorom, pridávať aj vlastný kód na vykonávanie úloh či funkcií, ako je napr. pridávanie sliderov, formulárov, či komplikovanejších efektov na svoju webovú stránku.

Kedy je no-code metódu dobré využiť?

No-code aj low-code metódy sú vhodné pre menej rozsiahle webstránky, ktoré obahujú skôr štandardnú funkcionalitu. Niektoré no-code platformy však strieľajú vyššie a umožujú aj tvorbu komplexnejších webstránok, vrátane e-shopov, členských portálov a podobne. Ak potrebujete postaviť web veľmi rýchlo, nemáte žiadne znalosti kódu či máte obmedzené financie, využitie no-code platformy môže byť pre vás ideálnou voľbou. Je to teda ideálna voľba pre webstránky drobných podnikateľov, malé podniky a podobne. No-code platforma vám však nemusí dostačovať, pokiaľ na svojom webe potrebujete náročnejšiu funkcionalitu, ako napríklad filtrovanie, rozšírené vyhľadávania, alebo jednoducho funkcionalitu na mieru. V takomto prípade je skôr vhodné osloviť webovú agentúru, ktorá vám s takýmto webom pomôže. Môžme to byť kľudne aj my 😉.

Zvládnem vývoj v no-code platforme svojpomocne alebo potrebujem profesionála?

No-code platformy vznikli primárne s cieľom umožniť “ne-prográmatorom” vytvárať weby či aplikácie bez potreby znalosti kódovania. Ak máte technické zručnosti, vyskladanie webu v takejto platforme by ste mali zvládnuť aj sami. Môžete pri tom vychádzať už z hotových komponentov či šablón (ukážky webových šablón z nášho štúdia), a následne ich iba upraviť k svojim potrebám. Všetko funguje štýlom “vyklikania” :) Ak máte vyššie nároky na dizajn či funkcionalitu, alebo potrebujete pripraviť riešenie s vyšším štandardom, môžete túto prácu prenechať aj profesionálom, ktorí majú odborné znalosti v oblasti no-code vývoja. Títo odborníci ovládajú nielen no-code metódy, ale tiež sú schopní pridať do vášho projektu vlastné prvky na mieru, efektívnejšie navrhnúť a vyskladať jeho architektúru, alebo vám odporučiť vhodné riešenie problému. Naše štúdio sa špecializuje na vývoj no-code webstránok na mieru. To znamená, že vám vieme pomôcť s tvorbou webstránky, ktorá bude špecificky vyrobená v súlade s vašimi požiadavkami na funkčnosť, rozsah, a s vaším vizuálom značky. Po dokončení a spustení takéhoto webu, ho budete schopní ďalej jednoducho spravovať už aj sami.

Obmedzuje “no-code” platforma kreatívu a design webstránok?

Každá no-code platforma má inú úroveň flexibility, avšak pokiaľ si správne vyberiete tak odpoveď je nie, ba niekedy práve naopak. Pri správnom výbere platformy a znalosti používania, otvára no-code nové možnosti. V Art4web často využívame no-code platformy, pretože umožňujú dizajnérom priamu kontrolu a flexibilitu pri implementácii ich dizajnu. S no-code platformami môžu dizajnéri experimentovať priamo v “live” prostredí a vidieť svoje nápady v pohybe s animáciami a interakciami. Dizajnér tak nie je odkázaný na statický dizajn grafického editoru či na svoju predstavivosť. Veľa krát takto môžu vzniknúť oveľa kreatívnejšie webstránky, než pri tradičných metódach vývoja. V našom štúdiu využívame na tvorbu no-code webstránok platformu Framer alebo Webflow, v závislosti od komplexnosti a náročnosti webstránky či iných špecifík. Výber platformy, samozrejme, vždy konzultujeme s klientom, pretože každá platforma ma svoje plusy aj mínusy.

Ukážky no-code webstránok

V Art4web sme pochopili, že no-code webstránky môžu našim klientom veľmi uľahčiť online prezentáciu a okrem tradičných metód vývoja webstránok na mieru, sa špecializujeme aj na vývoj no-code webstránok. Pozrite si ukážky niektorých webstránok, ktoré sme vytvorili pomocou populárnej platformy Webflow.

Webstránka Korzika Travel
Ukážka webstránky cestovnej kancelárie Korzika Travel vyrobenej vo Webflow (kliknutím otvoríte)
Webstránka Veles Farming
Ukážka webstránky Veles Farming vyrobenej na platforme Webflow (kliknutím otvoríte)

Aké sú benefity používania “no-code”?

  • Nepotrebuje žiadne prípadne malé znalosti kódu: Používateľské rozhranie v no-code aplikácii je jednoduché a škálovateľné. Vytváranie webstránky či aplikácie je veľmi intuitívne. Stačí potrebný prvok alebo komponent jednoducho pretiahnuť myšou z ponuky. Navyše môžete využívať už predvytvorené šablóny a prispôsobiť ich podľa svojich potrieb. No-code platforma sama spracováva kód v pozadí a používateľ vidí iba výslednú vizuálnu podobu. Užívatelia takejto platformy môžu absolvovať základné školenie, avšak nič, čo by vyžadovalo programovanie ako ho poznáte.
  • Nižšia cena: Či sa už rozhodnete robiť váš no-code projekt svojpomocne alebo s pomocnou rukou profesionála (napr. webová no-code agentúra), táto metóda predstavuje vždy cenovo výhodnejšiu alternatívu v porovnaní s tradičnými metódami vývoja IT firmou. Pri svojpomocnej tvorbe môže web či aplikáciu vytvoriť v podstate zadarmo alebo s minimálnymi nákladmi, ako sú poplatky za využívanie platformy či za platené šablóny a komponenty. Tieto náklady sú však výrazne nižšie od poplatkov, ktoré by ste inak platili IT firme. V prípade, ak by ste sa rozhodli zveriť váš projekt do rúk profesionála, výška investície by bola aj v takomto prípade nižšia, než keby mal takýto profesionál robiť rovnaký projekt tradičnou cestou programovania. Rozdiel v cene je relatívny, môže to však niekedy byť až 30-50%.
  • Bezpečnosť, stabilita a rýchlosť: No-code platformy ponúkajú vysokú úroveň bezpečnosti a stability, pretože potrebný kód je generovaný na pozadí a je optimalizovaný developermi na efektívne fungovanie. Tento kód je navrhnutý tak, aby bol stabilný a maximálne bezpečný. Platformy tak umožňujú užíivateľom vykonávať iba úkony, ktoré neohrozia správne fungovanie ani bezpečnosť aplikácie alebo webovej stránky.
  • Flexibilita a agilita: Užívateľ môže spraviť to, čo v danej chvíli potrebuje. Zároveň to môže kedykoľvek zmeniť, a pritom nieje závislý od IT firmy, na ktorú by musel čakať. Navyše, všetky zmeny sa dajú aplikovať prakticky v reálnom čase, takže výsledky úprav vidíte okamžite.

Aké sú nevýhody používania “no-code”?

  • Limity integrácií s inými aplikáciami: Hoci platformy bez kódu často poskytujú integráciu s populárnymi službami/aplikáciami, nemusia podporovať každý nástroj alebo systém, ktorý vy či vaša organizácia používate. To môže predstavovať problémy pri pokuse o prepojenie existujúcej softvérovej infraštruktúry s aplikáciami vytvorenými na no-code platforme. 
  • Limity vo funkciách: Pri komplexnejších projektoch môžete naraziť na isté limity v možnostiach použitia funkcionality. No-code platformy sa síce neustále vylepšujú a ponúkajú stále viac možností, avšak je potrebné si uvedomiť, že ich hlavnou výhodou je jednoduchosť, čo prináša aj určité obmedzenia. Okrem toho, je dobré myslieť aj na to, že vaša firma môže postupom času potrebovať pokročilejšie riešenia, a potrebná funkcionalita vám následne môže na vybranej no-code platforme chýbať. Preto je kľúčové myslieť dopredu, a dôkladne zvážiť výber no-code platformy.
  • Limitovaná “customizácia”: Inými slovami, nie je možné spraviť “čokoľvek” tak, ako to je pri klasických metódach vývoja. Niekedy môžete naraziť na obmedzenia v možnostiach úprav a hľadať alternatívne riešenia, “hack-y”, alebo využívať tzv. “custom code”, teda kódu na mieru.
  • Závislosť od vybranej platformy: Ak sa vo veľkej miere spoliehate na špecifickú no-code platformu, môžete postupom doby pri vašom raste naraziť na problém zablokovania u daného “predajcu”. Prechod na inú platformu alebo prechod na vlastný kód môže byť technicky aj časovo náročný, pretože si môže vyžadovať prepísanie celej aplikácie. 

No-code platformy predstavujú revolučný prístup k tvorbe webových stránok a aplikácií. Umožňujú ľuďom bez technických znalostí vytvárať funkčné a estetické digitálne produkty. Tento prístup eliminuje bariéry, ktoré tradične bránili neprogramátorom vstúpiť do sveta vývoja softvéru, a tým otvára nekonečné možnosti pre inovácie. Či už ste malý podnikateľ, dizajnér alebo jednoducho niekto s kreatívnym nápadom, no-code platformy vám poskytujú nástroje na realizáciu vašich projektov rýchlo a efektívne. Ako sa technológie vyvíjajú, očakávame, že no-code bude naďalej rásť a prispievať k demokratizácii digitálneho sveta, čím umožní ešte väčšiemu počtu ľudí zapojiť sa do tvorby technologických riešení. Pre tých, ktorí potrebujú špecifickejšie a komplexnejšie funkcie, zostáva vždy možnosť kombinácie no-code s tradičným kódovaním, čím sa dosiahne optimálny výsledok. No-code nie je len trend, ale skutočná zmena v prístupe k vývoju, ktorá má potenciál zmeniť spôsob, akým vnímame a vytvárame digitálny svet. Je už teda iba na vás, či mu dáte aj vy šancu.

Art4web je digitálna agentúra, so špecializáciou na tvorbu webstránok na mieru, dizajn digitálnych produktov a premyslený dizajn značiek.